Kotkiewicz, A. (2018) „«Piękny człowiek» Michaiła Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosłości”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 175–184. doi: 10.14746/snp.2012.12.16.