Szymonik, D. (2018) „Etos piękna w twórczości artystycznej Aleksandra Kuprina”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 185–198. doi: 10.14746/snp.2012.12.17.