Hrynkiewicz-Adamskich, B. (2018) „Mitologem trickstera w staroruskiej antroponimii przechowany”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 199–208. doi: 10.14746/snp.2012.12.18.