Fedorushkov, Y. (2018) „Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów «Żywej Etyki»)”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, (12), s. 209–228. doi: 10.14746/snp.2012.12.19.