Jahr, E. H. (2019) „Et fysisk objekt fra kardinal Nicolaus Breakespears legat til Norden 1152-54”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(18), s. 191-195. doi: 10.14746/snp.2018.18.16.