Puppel, S. (2019) „Spis treści SNP X”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(10), s. 3-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/18208 (Udostępniono: 26czerwiec2022).