Zając, J. (2019) „Znaczenie metapoznania w rozwijaniu kompetencji uczenia się języka obcego”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 0(10), s. 175-184. doi: 10.14746/snp.2009.10.14.