Bańczerowski, J. . (2019) „AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, s. 25–37. doi: 10.14746/snp.2019.19.02.