Kaus, J. (2019) „ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, s. 61-70. doi: 10.14746/snp.2019.19.05.