Kowalska-Szubert, A. (2019) „GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, s. 95–102. doi: 10.14746/snp.2019.19.08.