Zaniewski , J. i Nizhneva, N. (2020) „Antropolingwistyka: przegląd problematyki”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, s. 233–245. doi: 10.14746/snp.2020.20.16.