Oueslati, J. i Wolarska, A. (2021) „Arabskie zapożyczenia leksykalne w języku hiszpańskim”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, s. 149–186. doi: 10.14746/snp.2021.21.06.