Skowronek, B. (2021) „Nauka języków obcych uczniów z dysfunkcją słuchu”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, s. 247-262. doi: 10.14746/snp.2021.21.10.