Koszko, M. (2022) „Znikające świadectwo wielokulturowej tradycji miasteczek oraz ich lokalnego dziedzictwa na przykładzie pejzażu językowego Dzierżoniowa (Rychbach/Reichenbach)”., Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, s. 97–113. doi: 10.14746/snp2022.22.06.