Oueslati, J. (2022) „Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej”, Scripta Neophilologica Posnaniensia, 22, s. 115–151. doi: 10.14746/snp2022.22.07.