[1]
W. Woźniewicz, „Ekologiczno-językowe aspekty kłamstwa i manipulacji”, snp, nr 17, s. 455-466, lip. 2018.