[1]
M. Skjekkeland, „Norsk språk i møte med engelsk”, snp, nr 16, s. 139-144, lip. 2018.