[1]
E. H. Jahr, „De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814 – nasjonal og sosial språkstrid og språkplanlegging”, snp, nr 15, s. 83–93, sie. 2018.