[1]
W. Zabrocki, „Między eksplanacją a eksplikacją – przyczynek do metodologii lingwistyki. Uwagi na marginesie Historii humanistyki Rensa Boda”, snp, nr 15, s. 179-185, sie. 2018.