[1]
S. Puppel i J. Puppel, „Zagadnienie percepcji języka naturalnego w triadzie: język ojczysty – język globalny – język sąsiedni na przykładzie triady język polski – język angielski – język niemiecki w ujęciu ekolingwistycznym: próba typologii”, snp, nr 7, s. 55–95, sie. 2018.