[1]
W. Jasiakiewicz, „Imperializm brytyjski i rosyjski na kartach Vacation tourist Williama George’a Clarka”, snp, nr 5, s. 287–296, sie. 2018.