[1]
S. Gebru, „Podstawy piśmiennictwa w Etiopii”, snp, nr 3, s. 171–188, sie. 2018.