[1]
J. Papiór, „Testamenty polityczne Hohenzollernów i programowanie stosunku do Polski”, snp, nr 3, s. 201-220, sie. 2018.