[1]
J. Kubaszczyk, „Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny: Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej”, snp, nr 2, s. 95–113, sie. 2018.