[1]
G. Vetulani, „Zasady budowy hasła słownikowego dla kolokacji werbo-nominalnych”, snp, nr 2, s. 173–190, sie. 2018.