[1]
P. Tajsner, „Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania”, snp, nr 1, s. 49–57, sie. 2018.