[1]
S. Puppel, „Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej”, snp, nr 12, s. 17–22, paź. 2018.