[1]
M. Dyrlica, „Piękno a muzyka. Przyczynek do rozważań na temat związku między pięknem a prawdą”, snp, nr 12, s. 67–78, paź. 2018.