[1]
H. Ciszek, „Piękno «Na wspak» – przyczynek do tematu o pięknie w ujęciu dekadentyzmu”, snp, nr 12, s. 121–126, paź. 2018.