[1]
B. Hrynkiewicz-Adamskich, „Mitologem trickstera w staroruskiej antroponimii przechowany”, snp, nr 12, s. 199-208, paź. 2018.