[1]
Y. Fedorushkov, „Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów «Żywej Etyki»)”, snp, nr 12, s. 209–228, paź. 2018.