[1]
J. . Bańczerowski, „AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII”, snp, t. 19, s. 25–37, grudz. 2019.