[1]
J. Kaus, „ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH”, snp, t. 19, s. 61-70, grudz. 2019.