[1]
A. Kowalska-Szubert, „GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE”, snp, t. 19, s. 95–102, grudz. 2019.