[1]
S. . Puppel, „KRÓTKI ZARYS EWOLUCJI FILOLOGII: UJĘCIE ‘PORTALOWE’”, snp, t. 19, s. 143–169, grudz. 2019.