[1]
J. Zaniewski i N. Nizhneva, „Antropolingwistyka: przegląd problematyki”, snp, t. 20, s. 233–245, lis. 2020.