[1]
J. . Zaniewski i N. . Nizhneva, „Antropolingwistyka: przegląd problematyki”, snp, t. 20, s. 233–245, lis. 2020.