[1]
J. Oueslati i A. Wolarska, „Arabskie zapożyczenia leksykalne w języku hiszpańskim”, snp, t. 21, s. 149–186, grudz. 2021.