[1]
J. Oueslati, „Kalendarz rolniczy Ḡaylāna w tunezyjskiej kulturze ludowej – między mitem a rzeczywistością: próba analizy socjolingwistycznej”, snp, t. 22, s. 115–151, grudz. 2022.