Koszko, M., K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej, i E. Wilczyńska. „Życzenia Dla Jubilata”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 17, lipiec 2018, s. 7-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/snp/article/view/13258.