Woźniewicz, W. „Ekologiczno-językowe Aspekty kłamstwa I Manipulacji”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 17, lipiec 2018, s. 455-66, doi:10.14746/snp.2017.17.31.