Ochotna, D. „Język Polskiej Agory Wirtualnej – żargon Czy Pidgin? Próba Definicji Na Podstawie Opracowania McArthura (1992)”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 16, lipiec 2018, s. 85-98, doi:10.14746/snp.2016.16.05.