Zaniewski, Jan, i in. „Antropolingwistyka Dzisiaj: Wyniki I Perspektywy”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 16, lipiec 2018, s. 157-70, doi:10.14746/snp.2016.16.11.