Jahr, Ernst Håkon. „De Lange Linjer I Norsk språkhistorie Etter 1814 – Nasjonal Og Sosial språkstrid Og språkplanlegging”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15, sierpień 2018, s. 83-93, doi:10.14746/snp.2015.15.06.