Zabrocki, W. „Między Eksplanacją a Eksplikacją – Przyczynek Do Metodologii Lingwistyki. Uwagi Na Marginesie Historii Humanistyki Rensa Boda”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15, sierpień 2018, s. 179-85, doi:10.14746/snp.2015.15.13.