Zajas, Krzysztof. „Wielokulturowe Inflanty Polskie. Część I”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 15, sierpień 2018, s. 247-64, doi:10.14746/snp.2015.15.17.