Koszko, M. „Pejzaż językowy Jako nośnik Dziedzictwa Kulturowego, Na przykładzie Miasta Poznania”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 13, sierpień 2018, s. 23-35, doi:10.14746/snp.2013.13.03.