Puppel, S., i J. Puppel. „Zagadnienie Percepcji języka Naturalnego W Triadzie: język Ojczysty – język Globalny – język sąsiedni Na przykładzie Triady język Polski – język Angielski – język Niemiecki W ujęciu Ekolingwistycznym: Próba Typologii”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 7, sierpień 2018, s. 55-95, doi:10.14746/snp.2005.07.05.