Rutkowski, P. „Neuropsychologiczne Uwarunkowania składni liczebników głównych”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 5, sierpień 2018, s. 209-33, doi:10.14746/snp.2003.05.15.