Jasiakiewicz, W. „Imperializm Brytyjski I Rosyjski Na Kartach Vacation Tourist Williama George’a Clarka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia, nr 5, sierpień 2018, s. 287-96, doi:10.14746/snp.2003.05.20.